Dla kandydatów do liceum

Próba sprawności dla kandydatów do klasy sportowej odbędzie się w dniach 7 i 14 czerwca o godzinie 9.00.

Szkolne plany nauczania

Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie w roku szkolnym 2023/2024

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Wniosek absolwenta szkoły podstawowej o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie: podanie-do-liceum 

Strona naboru PCSS

Link do strony naboru w systemie PCSS: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

Informacje o planowanych klasach pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

Ia –  klasa sportowa

Planowane przedmioty, które od klasy pierwszej będą realizowane w zakresie rozszerzonym:
BIOLOGIA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI
Przedmioty uzupełniające: PSYCHOLOGIA SPORTU
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki/j. hiszpański
Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum: język polski, matematyka, biologia, geografia

Ib – klasa humanistyczna

Planowane przedmioty, które od klasy pierwszej będą realizowane w zakresie rozszerzonym:
JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA
Przedmioty uzupełniające: KULTUROZNAWSTWO
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki/j. hiszpański
Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum: język polski, język obcy, historia, matematyka

Ic – klasa ekonomiczna

Planowane przedmioty, które od klasy pierwszej będą realizowane w zakresie rozszerzonym:
MATEMATYKA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki/j. hiszpański
Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum: język polski, matematyka, geografia, informatyka

Id – klasa biznesowo – językowa

Planowane przedmioty, które od klasy pierwszej będą realizowane w zakresie rozszerzonym:
MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI
W ramach dodatkowych zajęć w formie warsztatów zaproszeni specjaliści będą przybliżać zagadnienia z prawa, ekonomii i biznesu.
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki
Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki

Ie – klasa przyrodnicza

Planowane przedmioty, które od klasy pierwszej będą realizowane w zakresie rozszerzonym:
BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI
Przedmioty uzupełniające: BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, CHEMIA EKSPERYMENTALNA
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki/j. hiszpański
Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum: język polski, matematyka, biologia, chemia