Wymiana międzynarodowa

Zagraniczne wymiany uczniów w naszej szkole rozpoczęły się w połowie lat dziewięćdziesiątych. Wtedy to przedstawiciele holenderskiej prowincji Północna Brabancja, partnerskiego regionu Wielkopolski zaproponowali nawiązanie bezpośrednich kontaktów między szkołami. To był początek wieloletnich kontaktów i wymiany uczniów i nauczycieli z Rodenborch College w Rosmalen. W krótszym wymiarze czasowym miały miejsce kontakty i wymiana młodzieży ze szkołami we Francji, Szwecji i Belgii. Młodzież uczestniczyła we wspólnych projektach, np. Młodzieżowy Parlament Europejski , czy zajęciach terenowych. Nie brakowało czasu na zwiedzanie miejscowych atrakcji turystycznych i na mniej formalne relacje, zwłaszcza w rodzinach goszczących.

Teraźniejszość wymian uczniowskich to kontakty z Węgrami. Przez kilka ostatnich lat naszymi szkołami partnerskimi były szkoły średnie w Balatonfured, a obecnie Noszlopy Gaspar Gimnazium es Kollegium w mieście Veszprem na zachodzie Węgier. Ostatni raz nasza młodzież gościła tam jesienią 2019 roku. Wybuch pandemii i ograniczenia z tym związane uniemożliwiły rewizytę naszych partnerów zaplanowaną na maj 2020. Niecierpliwie czekamy aż sytuacja epidemiologiczna umożliwi wznowienie bezpośrednich kontaktów.

Ramowy program wymiany i pobytu gości w Polsce jest mniej więcej następujący: sobota popołudnie/ wieczór – przyjazd młodzieży i zakwaterowanie w rodzinach goszczących. Niedziela to dzień przygotowany przez gospodarzy (ucznia i jego rodzinę), którzy korzystając z dnia wolnego mogą zabrać gości w ciekawe miejsca i pokazać atrakcje bliższej i dalszej okolicy. Celem tego dnia jest integracja, przełamanie lodów i lepsze wzajemne poznanie. Szczegóły tej niedzieli mogą być ustalone wcześniej miedzy uczniami w trakcie ich przedwymianowych kontaktów e-mailowych (lub w innych komunikatorach), bądź może to być niespodzianka. Poniedziałek jest dniem spędzonym w szkole – oprowadzamy gości po szkole i jej obiektach (stadion, internat). Na krótko uczniowie dzielą się na mniejsze grupy i uczestniczą w wybranych lekcjach. Stałym punktem są zajęcia sportowe i gry i zabawy integracyjne prowadzone przez nauczycieli wf. Po południu jazda rowerem lub spacery po Puszczykowie lub WPN. Jeden dzień przeznaczony jest na dłuższą wycieczkę autokarową, np. Wrocław – Narodowe Forum Muzyki, Toruń, Mniszki i Międzyrzecki Rejon Umocniony, spływ kajakowy, kopalnia soli w Kłodawie. Bywały wymiany, w których spędzaliśmy kilka dni w Białowieży czy Stacji Morskiej na Helu. Kolejny dzień związany jest z tematem głównym wymiany – np. woda – wizyta w oczyszczalni ścieków, Aquanecie, zajęcia w laboratorium, itd. Również jeden dzień przeznaczamy na pobyt w Poznaniu – np. tereny nad Maltą, stadion, palmiarnia, przejazd zabytkowym tramwajem, ciekawe muzea i zabytki, Brama Poznania, degustacja rogali, gra miejska (quest) na Starym Rynku i wiele innych. W czwartek wieczorem zwykle jest organizowane spotkanie pożegnalne, często połączone ze wspólnym gotowaniem narodowych potraw. Piątkowy ranek to czas pożegnań. Zawsze przy tej okazji jest dużo łez, a to dla organizatorów satysfakcja i dowód, że kolejna wymiana okazała się sukcesem. Program wymiany przygotowany dla nas przez węgierskich gospodarzy jest podobny i np. zawiera całodniową wycieczkę do Budapesztu.

Wymiana finansowo wspierana jest głównie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz rodziców uczestników (jadąc tam płacimy tylko za transport, natomiast goszcząc Węgrów pokrywamy ich koszty pobytu). Zawsze możemy liczyć na życzliwość Dyrekcji i wsparcie na miarę możliwości przez Radę Rodziców.

Planujemy nowe kontakty – z polską szkołą średnią w Wilnie, na Litwie. W grudniu 2019 miała miejsce wizyta studyjna, wymiana deklaracji między dyrektorami, wstępne rozmowy i plany, ale koronawirus pokrzyżował realizację tych zamierzeń na bliżej nieokreśloną przyszłość.

/Jarosław Ossowski/