Rada Rodziców

Rada Rodziców Liceum w Puszczykowie w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 Liceum w Puszczykowie

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

Konto Rady Rodziców

GBS Mosina 17 9048 0007 0000 6334 2000 0001