Sport w szkole

Profil sportowy ma już wielkie tradycje w naszej szkole, istnieje od 30 lat i w związku z tym mamy duże doświadczenie w prowadzeniu takich klas. Naszym celem jest stworzenie dogodnych warunków do uprawiana sportu, pogodzenie treningu z nauką.

Szkoła zapewnia fachową opiekę trenerską oraz odpowiednią bazę sportową. Uczniowie codziennie odbywają półtoragodzinny trening dopasowany do planu zajęć. Młodzież przydzielona jest do grup szkoleniowych na podstawie indywidualnych predyspozycji motorycznych oraz zaawansowania w treningach. Uczniowie biorą również udział w zawodach, a osiągane wyniki świadczą o ich sportowych postępach. Dwa razy do roku szkoła organizuje obozy sportowe, które są istotnym ogniwem szkolenia sportowego. Wszyscy nasi uczniowie mają możliwość zamieszkania w przyszkolnym internacie.

W naszej koronnej dyscyplinie – lekkiej atletyce – jesteśmy najlepsi w województwie. Uczniowie zrzeszeni w klubie MKS „JUVENIA” co roku wracają z medalami Mistrzostw Polski, a najlepsi reprezentują barwy kraju na zawodach międzynarodowych. Wśród najlepszych sportowców mieliśmy zawodników kadry olimpijskiej i reprezentacji Polski.

Do dyspozycji uczniów jest baza sportowa szkoły. Stanowią ją dwie sale gimnastyczne: duża z boiskiem do piłki koszykowej i siatkowej oraz mała służąca głównie gimnastyce. Obok małej sali gimnastycznej jest dobrze wyposażona siłownia. Przy szkole znajduje się stadion z tartanowymi rozbiegami do skoków w dal, wzwyż i do rzutu oszczepem. Od 2009 roku przy szkole funkcjonuje kompleks boisk sportowych ‘Orlik’, wzbogacając bazę sportową szkoły.