Umowy patronackie

1. Porozumienie w sprawie objęcia patronatem klasy biologiczno- chemicznej liceum przez Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2. Umowa Partnerska zawarta z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmująca patronatem klasę humanistyczną liceum.

3. Umowa Patronacka zawarta z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu obejmująca patronatem klasę przyrodniczą liceum.

4. Porozumienie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziałem Fizyki o objęciu opieką naukową w zakresie fizyki uczniów liceum.