Opieka stomatologiczna

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie mogą korzystać z usług stomatologicznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w Gabinecie Medicor Sp. z o.o. Specjalistyczne Poradnie Lekarsko- Stomatologiczne przy ul. Kraszewskiego 11 w Puszczykowie.

Uczniowie szkoły, mogą zgłaszać się do gabinetu po wcześniejszym ustaleniu terminu – tel. kontaktowy 618-984-228

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 14.00-19.00

Wtorek: 9.00-13.30

Środa: 9.00-13.30

Piątek: 9.00-13.30