Kontakt

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

Organ prowadzący: Powiat Poznański

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium w Poznaniu

ul. Kasprowicza 3
62-040 Puszczykowo
tel./fax: 61 813 34 11

Sekretariat: sekretariat@lopuszczykowo.pl
Dyrektor szkoły: dyrektor@lopuszczykowo.pl
Wicedyrektor szkoły: wicedyrektor@lopuszczykowo.pl
Psycholog szkolny: psycholog@lopuszczykowo.pl
Pedagog szkolny: pedagog@lopuszczykowo.pl
Adres e-mail Internatu: internat@lopuszczykowo.pl

BH S.A. o/Poznań 16 1030 1654 0000 0000 0080 0000

Internat:
ul. Żupańskiego 2
62-040 Puszczykowo
tel.: 61 813 38 71

 

Godziny urzędowania

  Terminy Godziny
Dyrektor szkoły poniedziałek, środa, piątek 10.00-12.00 (dla interesantów) 12.00-13.00 (dla nauczycieli i pracowników szkoły)
Wicedyrektor poniedziałek, środa, czwartek, piątek 12.00-14.00
Kierownik wyszkolenia sportowego poniedziałek, środa, piątek 12.30-14.30 12.30-14.30 10.30-14.30
Sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku 8.30-14.30
Biblioteka szkolna codziennie 7.30 -13.30
Czytelnia codziennie w czasie pracy biblioteki
Konserwator w internacie codziennie 6.00 – 14.00
Konserwator w szkole codziennie 13.00 – 21.00
Pielęgniarka środy w szkole
czwartki w szkole
pozostałe dni w SP nr 2
7.30 – 12.00
7.30 – 14.30
7.30 -14.30