Ubezpieczenie NNW

Zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej (DWKI-WPB. 5013.22.2018.BN z dnia 01 października 2018 roku) Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie informuje, że nie ma obowiązku ubezpieczenia i pośredniczenie w wyborze ubezpieczyciela młodzieży. Obowiązek ten spoczywa na rodzicach uczniów. Od roku szkolnego 2019/2020 rodzice ubezpieczają młodzież we własnym zakresie, wybierając indywidualnie ubezpieczyciela.