Warsztaty z autoprezentacji

Powiększ obraz

Czy warto wiedzieć jak ważny jest nasz wizerunek w różnych sytuacjach życiowych? Czy to jak wyglądamy może wpłynąć na odbiór naszej osoby przez społeczeństwo? Na te i na inne pytania odpowiadała młodzieży Monika Sekuła- stylistka i kreatorka wizerunku, która w dniach 27.10. 2022 i 4.10. 2022 przeprowadziła w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie autorskie warsztaty z autoprezentacji i kreowania wizerunku. Dzięki nieocenionemu wsparciu Dyrekcji liceum oraz Rady Rodziców młodzież mogła zapoznać się z zasadami dresscode , obowiązującymi w różnych miejscach i sytuacjach. Monika Sekuła zwróciła też uwagę na to, jak bardzo ważny jest  wyrażany strojem szacunek do innych osób oraz siebie samego. Podała również przykłady stylizacji dopuszczalnych i niedopuszczalnych w określonych sytuacjach. Młodzież miała możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na nurtujące ich aspekty tego tematu. Warsztaty spotkały się ze sporym zainteresowaniem również wśród nauczycieli . Pomysłodawcą i organizatorem spotkań była Kamila Ziemkiewicz- Walczak.