Zakończenie roku szkolnego klas czwartych

Powiększ obraz

„To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca. To dopiero koniec początku…” W. Churchill

W piątek 27 kwietnia w auli naszej szkoły odbyła się uroczystość zakończenia nauki klas maturalnych.

W tym roku naukę w naszym liceum ukończyły cztery klas.

Dyrektor Przemysław Budzyński dokonał podsumowania czterech lat pracy tegorocznych absolwentów. Wysoko ocenił wyniki nauczania, zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły oraz życzył takiej wytrwałości i sukcesów w dalszej drodze, którą młodzi wybiorą. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście Pani Agnieszka Przybylska – Wicedyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Pan Maciej Dettlaff Sekretarz Miasta Puszczykowa oraz Przewodniczący Rady Rodziców LO. Pan Piotr Namysł. Punktem kulminacyjnym było wręczenie świadectw ukończenia szkoły wszystkim absolwentom przez dyrekcję. Uroczystość uświetnił brawurowy występ wokalny koleżanki z młodszej klasy.
Po uroczystości absolwenci i nauczyciele wykonali tradycyjne ostatnie pamiątkowe zdjęcia.