Ogłoszenie Laureatów Konkursu
„Woda w obiektywie”

Powiększ obraz

Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zorganizowało
Konkurs o Ochronie Przyrody pt.
„Woda w obiektywie”.
Prace można było przesyłać do 15 maja 2024 roku.

Bardzo się cieszymy, ponieważ uczestnicy konkursu nadesłali wiele ciekawych prac, przedstawiających wodę jako element krajobrazu, a także jako środowisko życia organizmów żywych.
Fotografie budziły refleksje, a każdy z uczestników miał ciekawy pomysł na ukazanie wody w środowisku naturalnym.

Jury w składzie:
– Przewodniczący: Pan dr Janusz Oleksa – Kierownik Pracowni Widzenia Fotograficznego w Katedrze Fotografii na Wydziale Fotografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
Pani prof. dr hab. Beata Messyasz – Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Pani Patrycja Stern – nauczyciel biologii i koordynator konkursu w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie
wyłoniło Laureatów konkursu i przyznało nagrody.

I miejsce i nagrodę w kwocie 350 złotych otrzymała Amelia Wilkowska za pracę pt. „Wodospad”.
Amelia jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie.

II miejsce i nagrodę w kwocie 250 złotych otrzymała Dorota Kleczewska za pracę pt. „Golden Hour”.
Dorota jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie.

III miejsce i nagrodę w kwocie 150 złotych otrzymał Ignacy Rosada za pracę pt. „Wiejski staw w Kicinie”.
Ignacy jest uczniem I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w naszym konkursie i zapraszamy do uczestnictwa w następnej edycji, którą planujemy przeprowadzić w przyszłym roku szkolnym.

Patrycja Stern – koordynator konkursu