Jakość jest najważniejsza

Powiększ obraz

Aż 111 uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat poznański otrzymało stypendia Rady Powiatu. Z tego grona najwyższą średnią ocen – 5,87 – może się pochwalić Michał Pytel (rozmowa z nim TUTAJ) Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Natomiast 31 uczniom wręczono nagrody starosty poznańskiego.

Wyróżnienia przyznano podczas XLIV sesji Rady Powiatu w Poznaniu, na którą zaproszono dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz najzdolniejszych uczniów. – Cieszę się, że spotkaliśmy się w tak licznym gronie. Chciałbym podkreślić, że jako powiat poznański od lat dbamy o oświatę i wszystko to, co z nią związane, z infrastrukturą na czele. Dla nas to jeden z priorytetów. Chcemy, by nasi uczniowie i nauczyciele mogli się uczyć i pracować w jak najlepszych warunkach, bo jakość jest najważniejsza. Dobre wyniki w nauce naszych uczniów tylko potwierdzają, że decyzje, które podejmowaliśmy w ostatnich latach były trafione – mówił starosta poznański Jan Grabkowski.

To właśnie on, wraz z przewodniczącym Rady Powiatu w Poznaniu, Piotrem Burdajewiczem wręczali uczniom stypendia i nagrody. O wspomniane stypendium mogli się ubiegać uczniowie szkół prowadzonych przez powiat poznański, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym. Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypendium było uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki nie mniejszej niż 5,0. Takim wynikiem pomogło się pochwalić aż 111 uczniów. Najwyższą średnią – 5,87 uzyskał wspomniany już Michał Pytel. – Wbrew pozorom nie wiąże się to z wielkimi wyrzeczeniami – przyznał uczeń Zespołu Szkół z Bolechowa.

– Sporo informacji wynoszę z lekcji, co sprawia, że w domu nie muszę siedzieć po nocach nad książkami. Obecnie jestem uczniem IV klasy o profilu technik informatyk. Oprócz informatyki bardzo interesuję się również biologią i w przyszłości, w swojej dalszej edukacji, chciałbym te dwa kierunki połączyć. Na co przeznaczę stypendium? Potraktuje je trochę jako osobisty bank oszczędnościowy – dodał najlepszy uczeń ze wszystkich szkół prowadzonych przez powiat poznański. Dodajmy, że stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego, w kwocie 250 złotych netto miesięcznie.

Jednorazowe w danym roku są natomiast Nagrody Starosty Poznańskiego. Mogli je otrzymać uczniowie branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez powiat poznański za wyniki w nauce oraz uczniowie którzy wykazali się m.in. wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. To na przykład laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego. Podczas sesji, oprócz władz powiatu oraz radnych, obecne były również dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty Maria Jedlińska – Pyssa, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Kalina Grzelak oraz przedstawiciel zarządu regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Izabela Lorenz – Sikorska.

Również podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu, informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu poznańskiego za rok szkolny 2021/2022 z którą można zapoznać się TUTAJ, przedstawiła Monika Lis – Nożyńska, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, którym przyznano stypendium Rady Powiatu w Poznaniu: Jagoda Musielak, Stanisław Bartkowiak, Julia Zielińska, Barbara Przybylska, Angelika Zimowska, Łucja Szymańska, Magdalena Woźniak, Zofia Teresa Gierczyńska, Dominika Ratajska, Dominika Bertman, Oliwia Szulc, Joanna Gołowacz, Dawid Janusz Krzyżaniak, Oliwia Krupa, Zuzanna Jakubowska, Maja Zawartowska, Anna Nowicka, Karolina Balcerek-Kałek, Magdalena Bielecka, Maja Szulc, Martyna Czaja, Mikołaj Grzywacz, Krystyna Szwed, Bartosz Walkowiak, Martyna Handkiewicz.

Nagrodę Starosty można było otrzymać w jednej z poniższych kategorii:

– jako uczeń szkoły prowadzonej przez Powiat Poznański, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymali laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.

– jako uczeń branżowej szkoły I stopnia i  uczeń branżowej szkoły II stopnia w , który za ostatni rok szkolny w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański spełnił następujące kryteria: uzyskał średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych; uzyskał średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0; uzyskał wzorową ocenę z zachowania; nie uzyskał oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.

Zdjęcia: Anna Skalska