Czy i kiedy zapalimy Słońce na Ziemi

Powiększ obraz
17 listopad nowy skład klasy patronackiej z Fizyki uczestniczył w wykładzie otwartym z fizyki – „Czy i kiedy zapalimy Słońce na Ziemi” prof. dr hab. Wojciecha Nawrocika. Skład klasy patronackiej w bieżącym roku szkolnym stanowi grupa uczniów z klasy 3c. 

Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik ukończył w roku 1960 studia z fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM i został zatrudniany w Katedrze Fizyki Doświadczalnej tego wydziału. Zajmował się badaniem struktury i dynamiki układów molekularnych metodami dielektrycznymi i metodami rozpraszania neutronów. Był wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Studenci wysoko oceniali jego wykłady z mechaniki i fizyki ciała stałego. Jest aktywnym popularyzatorem fizyki. Obecnie jest emerytowanym profesorem seniorem na Wydziale Fizyki UAM.

„Czy i kiedy zapalimy Słońce na Ziemi”

Świat przeżywa kryzys energetyczny i poszukuje odnawialnych źródeł energii OZE, które nie emitowałyby groźnego dla klimatu gazów cieplarnianych. Źródła te powinny dostarczać ciągłej, bezpiecznej energii. Takim źródłem może być reaktor termojądrowy wykorzystujący reakcję fuzji termojądrowej deuteru i trytu, dwóch izotopów wodoru. W Cadarache we Francji buduje się prototypowy reaktor termojądrowy ITER, który ma być pierwszym krokiem do budowy elektrowni termojądrowej na ziemi.

 
Mirosława Ossowska
nauczycielka fizyki