Aktywność i kreatywność — szkoła w realiach współczesnego świata

Powiększ obraz

OPIS PROJEKTU
Liceum w Puszczykowie otrzymało dofinansowanie projektu zatytułowanego: „Aktywność i kreatywność — szkoła w realiach współczesnego świata” z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Projekty realizowane w ramach Projektu i akcji 1. „Mobilność kadry” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą, takich jak job shadowing, kursy metodyczne oraz staże. Udział w projekcie stwarza szkole możliwość poprawy jakości pracy instytucji w wybranych obszarach, pogłębienia lub nawiązania współpracy międzynarodowej, a uczestnikom umożliwia poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej. Podczas kursów i szkoleń nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna będą mieli możliwość zdobywania nowych, praktycznych doświadczeń, które będą wspierać realizację celów metodyczno-dydaktycznych całej instytucji.

Chęć udziału w projekcie zgłosiło 21 nauczycieli Liceum w Puszczykowie zainteresowanych podnoszeniem jakości funkcjonowania szkoły, otwartości na europejski wymiar i wdrażaniem nowoczesnych metod nauczania. Udział w projekcie nie tylko rozwinie kompetencje poszczególnych uczestników, lecz również podniesie atrakcyjność edukacyjną całej szkoły. Każdy z uczestników weźmie udział w jednej mobilności zagranicznej. Nauczyciele będą odbywać kursy w Hiszpanii i na Islandii z zakresu kreatywnego myślenia, rozwijania umiejętności miękkich oraz problemowego podejścia do nauczania.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 31.12.2023-30.01.2025.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 241 423,97 PLN

„Aktywność i kreatywność — szkoła w realiach współczesnego świata.”